Egyéb felhasználási területek

Régészet

Műemlékek, szobrok, régészeti leletek, ásatási területek szkennelésével a jelenlegi állapotuk rögzíthetők. leletek helyének és helyzetének látványos rögzítését teszi lehetővé a lézerszkenner.

  

Rendészet

Helyszínelés esetén egy pillanatnyi állapot gyors rögzítését teszi lehetővé a szkennelés, ahol a vizsgálat tárgyának nem csak a helye, de a helyzete is rögzíthető a térben. Ezek a modellek fényképekkel kiegészítve döntő fontosságú adatokat szolgáltathatnak.

Városfejlesztés

A lézerszkenner felhasználásával a jelenlegi városkép digitális modellje a fotogrammetriai módszerekhez képest gyorsabban létrehozhatók. Ebbe a modellbe beillesztve a tervezett épületek modelljét, megtekinthetjük előre a megvalósulásra váró városképet. Ez a modell lehet döntési alapja a tervezett beruházás engedélyezésének. Lehetséges továbbá annak a vizsgálata, hogy a tervezett építmény hogyan befolyásolja a környezetében meglévő épületek ablakaiból kitárulkozó látványt. A modell segítségével megadatik a lehetőség egy egységesebb, szebb városkép létrehozása.